Arne Svensk, Teknologie Licentiat

Arne Svensk

Tel: 046 222 46 94
E-post: arne.svensk@certec.lth.se
Fax: 046 222 44 31
Adress: Certec, LTH, Box 118, 221 00 Lund
Funktion: Universitetsadjunkt, forskarstuderande
Intresseområde: Design av kognitiv assistans
Curriculum Vitæ
Publikationer

In English


Kort beskrivning av mitt avhandlingsarbete

Min licentiatuppsats med titeln "Design av kognitiv assistans" belyser hur personer med utvecklingsstörning samspelar med teknologi och människor i vardagliga situationer. Min förhoppning är att distribuerad kognition som tankemodell skall göra det möjligt att analysera och åtgärda vardagliga situationer på ett strukturerat sätt med individens behov i fokus.

 

Länkar:

Kognitiv assistans

Vad är det som sitter i väggarna?/Kognitiv Design (pdf, 55 kB)

Brukaren som resurs - om utveckling av begåvningsstödjande hjälpmedel för personer med utvecklingsstörning (pdf, 222 kB), publikation från Handikappinstitutet

Digitale billeder som sprog. Artikel av Vagn Nielsen i HIT4, 2002

Bilder ger sammanhang, Ögonblick Nr 2, 2002 (pdf, 102 kB)

Det är jag som måste ändra mig, handikappforskning pågår Nr 4, 2004 (pdf) 

Blomklockan

Clock o'clock

FRR (Friendly Restrooms)

Isaac

It-byn

Bilder, en mötesplats

SVARNE

TASC

Väckningen

Identitet och Design

Humlan

Humlegårdsstrand i Söderhamns skärgård


Senast ändrad: 2009-08-21