Certec logo
Personal Forskning Utbildning Publikationer Sök
OBS: Certecs historiska webbplats – underhålls ej.
Aktuell webb: www.certec.lth.se

Curriculum vitae

UTBILDNING

Akademiska examina

Fil.kand (biokemi + mikrobiologi), 1966
Med.lic, leg.läk, 1972
Educational Council for Foreign Medical Graduates (ECFMG = Amerikansk läkarlegitimation), 1972
Specialistkompetens anestesiologi, 1976
3-årig utbildning i klinisk hypnos och psykoterapi, 1984
Steg-1-kompetens i psykoterapi, 1986
Doktorsexamen i medicinsk vetenskap, Socialmedicin, 1989
Specialistkompetens i smärtlindring 1997
Docent i hälso- och sjukvårdsforskning, Institutionen för Folkhälso- o. vårdvetenskap, Uppsala Universitet 2002.
Adjungerad professor i rehabiliteringspedagogik, Certec, LTH.

Fackutbildning

Avspänning och klinisk hypnos, TBV, 1977
Hypnosis and pain relief, Hypnosis in Psychotherapy and Psychosomatic medicine, Malmö, 1978
Perifera nervblockader, Universitetet Tromsö, 1978
Acupuncture and transcutaneous nerve stimulation, University of Liverpool, 1979
Hypnosis in pain and pain relief, Hypnosis in Psychotherapy and psychosomatic Medicine, Dubrovnik, 1980
Pain relieving course, University of Salford, 1980
Nordic course on acupuncture, Tampere, Finland, 1980
Ericksonian psychotherapy & hypnotherapy, Svensk förening för klinisk o. experimentell hypnos, 1982
Self Regulation and Sports Medicine, International Congress of Hypnosis and Psycho­somatic Medicine, Glasgow, 1982
Samtalsmetodik, SKS, 1984
Akupunktur, Svensk Läkarförening för akupunktur, 1986

Forskarutbildning

Statistik med medicinsk anknytning, Gävleborgs läns landsting, 1981
Klinisk forskningsmetodik och läkemedelsprövning, Uppsala Universitet, 1981
Epidemiologisk metodik, Uppsala Universitet, 1983
Hälsoekonomi, Uppsala Universitet, 1983
Masterkurs (grundkurs + fortsättningskurs) i epidemiologi och biostatistik, 1990

Administrativ utbildning

Fortbildning i administration för läkare (FAL), 1981

Ledarutbildning

Högre Ledarkurs, Svenska Scoutförbundet, 1975
Ledarskap och samverkan, Gävleborgs läns landsting, 1977
Personlig utveckling, Ideologi och Ledarskap, Svenska Scoutförbundet, 1980
Kvinna-Läkare-Ledare, K-utveckling AB, 1987

 

TJÄNSTGÖRING

Vikarierande underläkare

Kir.klin. Visby lasarett, 5 mån, 1970
Öron.klin. Karolinska sjukhuset, 1 mån, 1970
Öron.klin. Danderyds sjukhus, 1 mån, 1971
Med.klin. Nacka sjukhus, 3 mån, 1971
Med.klin. Södersjukhuset, 1 mån, 1971

Underläkare

Psyk.klin. Ersta sjukhus, 6 mån, 1972
Med.klin IV (njurmedicin) S:t Eriks sjukhus, 4 mån, 1975
Thorax.anestesi. Karolinska sjukhuset, 6 mån, 1974
Kir.klin. S:t Eriks sjukhus, 4 mån, 1976
Anest.klin.S:t Eriks sjukhus, 3 år, 1972-1976

Distriktsläkare

Distr.läk. Funäsdalen, 2 mån, 1972
Distr.läk. Kiruna, 5 mån, 1972

Överläkare

Anest.klin. Sandvikens sjukhus, 1976 - 1989
Medicinska Rehabiliteringskliniken, Sandvikens sjukhus, 1990 - 1991
Samhällsmedicinska enheten, Gävle sjukhus och Forsknings- och Utvecklingsenheten, Landstinget Gävleborg, 1992-1997
Socialmedicinska Institutionen, Akademiska sjukhuset Uppsala, 1997-2002