Certec logo
Personal Forskning Utbildning Publikationer Sök
OBS: Certecs historiska webbplats – underhålls ej.
Aktuell webb: www.certec.lth.se

Håkan Eftring, Tekn dr

Håkan Eftring

Tel: 046-222 40 96
E-post: hakan.eftring@certec.lth.se
Fax: 046 222 44 31
Adress: Certec, LTH, Box 118, 221 00 Lund
Funktion: Föreståndare Certec, universitetslektor
Intresseområden: Robotars användvärdhet för människor med rörelsehinder, IT och lärande, Design för dynamisk mångfald
Curriculum Vitae
Publikationer

In English


Jag är föreståndare för Certec och mitt forskningsområde är människa-teknik-lärande-funktionshinder.

1999 disputerade jag i ämnet Rehabiliteringsteknik med min avhandling "The Useworthiness of Robots for People with Physical Disabilities" (Användvärdheten hos robotar för människor med rörelsehinder). Dr William S Harwin var min opponent och Prof Bodil Jönsson min handledare. Disputationen sändes live på Internet (Först i världen?) med möjlighet att diskutera avhandlingen med mig i efterhand.

Nätbaserat lärande har jag arbetat med sedan 1996, då Certec började ge kurser över internet. Sedan 2002 är jag med i LTHs pedagogiska akademi då jag tilldelades utmärkelsen Excellent Teaching Practice (ETP).

Universal design och webbsidors tillgänglighet för människor med funktionshinder är andra områden jag är mycket intresserad av.

Forskningsintressen och projekt
Mina förutfattade meningar


Forskningsintressen och projekt

Det som gör rehabiliteringsteknik så spännande är kopplingen mellan människa, teknik och pedagogik. Allt mer avancerad teknik kommer in i vanliga människors liv. Rehabiliteringsteknisk forskning fokuserar på teknikanvändningen och teknikanvändaren, speciellt teknikanvändare med funktionshinder.

Ny teknik skapar inte bara nya möjligheter. Teknik tydliggör också människors behov och tvingar oss till nya tankar - både om vi är nöjda eller missnöjda med den! I många fall kan tekniska hjälpmedel medverka till att människor med funktionshinder tar makten över sina egna liv. Det jag tycker är intressant är vad som gör teknik användvärd, dvs värd att använda.

Robotar för människor med rörelsehinder

RAID och EPI-RAID
I EU-projekten RAID och EPI-RAID utvecklades och utprovades kontorsroboten RAID för människor med rörelsehinder. Mitt ansvar var att utveckla robotens gripdon så att roboten kan hantera böcker, papper och disketter.

Nationellt robotcentrum för rehabilitering
I samarbete med Rehabcentrum Lund-Orup har jag arbetat med att skapa ett nationellt robotcentrum för rehabilitering. Här används kontorsroboten RAID och den rullstolsmonterade Manus-armen inom rehabiliteringen av personer med höga ryggmärgsskador. Syftet är att skapa motivation till rehabilitering genom att öka antalet meningsfulla aktiviteter som kan utföras och att visa på robotteknikens möjligheter till ett ökat oberoende.

Länkar
Här är några länkar till projekt vid avdelningen för Robotteknik vid Lunds tekniska högskola (bland annat projektet Asimov - en rullstolsmonterad robotarm). "Rehabilitation Robotics Jumpstation" är en samlingspunkt för information om rehabrobotar i världen. Mycket forskning inom Rehabiltation Robotics har utförts på Applied Science and Engineering Laboratories (ASEL) vid University of Delaware i USA.

IT och lärande

DUKOM
I DUKOM-projektet (Distansutbildningskommittén) fick Certec möjlighet att vidareutveckla tillgängligheten av
internetburen undervisning, dvs att stötta funktionshindrade människors inlärning. I detta projekt har jag kunnat utveckla mitt intresse för IT-pedagogik och tillgänglighet, för att kunna medverka till att skapa ett universitet för alla - även för studerande med funktionshinder.

LUVIT
Jag har medverkat vid utvecklingen av distansutbildningsverktyget LUVIT (Lund University Virtual Interactive Tool) som förenklar framtagningen av distanskurser för lärare som inte är så vana vid den nya tekniken.

Länkar
Titta gärna på översikten "Certec-reflexioner om egen IT-satsning" och rapporten "Internet inifrån två - Utvärdering, teknik och reflektioner kring en av våra Internetburna kurser".


Senast ändrad: 09-06-03