Certec logo
Personal Forskning Utbildning Publikationer Sök
OBS: Certecs historiska webbplats – underhålls ej.
Aktuell webb: www.certec.lth.se

Lena Leveen, högskolesekreterare

Lerna Leveen

Tel: 046 222 46 95
E-post: lena.leveen@certec.lth.se
Fax: 046 222 44 31
Adress: Certec, LTH, Box 118, 221 00 Lund
Funktion: Sekreterare åt Bodil Jönsson, kurssekreterare

In English


Jag har arbetat på Certec sedan juni 1998 och i universitetsvärlden sedan 1981. Mina arbetsuppgifter på Certec består bl a av att arrangera det praktiska kring Bodil Jönssons externa föreläsningar, alltifrån att boka resor och hotell till att ansvara för uppföljningsarbetet kring detta. Det är hos mig du hamnar om du skickar epost till henne på adress assist.bodil@certec.lth.se

Jag är en av arrangörerna av den årligen återkommande Certec informerar-dagen. Certec informerar har ca 500 besökare. Jag arbetar också som kurssekreterare och forskningssekreterare. Det innebär att jag bl a registrerar och godkänner vår studenter i Ladok.


Senast ändrad: 07-10-29