Certec logo
Personal Forskning Utbildning Publikationer Sök
OBS: Certecs historiska webbplats – underhålls ej.
Aktuell webb: www.certec.lth.se

Per-Olof Hedvall

 

Per-Olof Hedvall

Tel: 046 222 40 94
E-post: per-olof.hedvall@certec.lth.se
Fax: 046 222 44 31
Adress: Certec, LTH, Box 118, 221 00 Lund
Funktion:  doktorand
Intresseområde: Alternativ och Kompletterande Kommunikation, Speltillgänglighet.
Curriculum Vitæ  
Publikationer 

In English


Välkommen!

Jag är doktorand på Certec sedan i januari 2006. Min forskning handlar om tillgänglighet. Jag är särskilt intresserad av att skapa nya interaktiva kommunikationsmedier och nya former för alternativ och kompletterande kommunikation som möjliggör samspel på lika villkor mellan barn med omfattande funktionshinder och deras familjer.

Jag är också anställd av Föreningen Furuboda, som är en ideell förening med omfattande verksamhet för personer både med och utan funktionshinder. Furuboda, som arbetar mycket i projektform, har en separat projektavdelning vid namn Furuboda KompetensCenter, där jag var chef år 2002-2006. Mer information om Furuboda, projekten med mera finner du på www.furuboda.se.

Jag är mycket engagerad inom området Alternativ och Kompletterande Kommunikation, AKK. Bland har jag varit ordförande för ISAAC-Sverige, som är en ideell intresseförening för AKK-området. Just nu sitter jag med i ISAACs internationella styreslse. Mer information om ISAAC finns på www.isaac-sverige.se.

De senaste åren har jag arbetat mycket med hur kommersiella datorspel kan anpassas så att även personer med funktionshinder kan spela dem. Jag ledde under åren 2002-2004 projektet Interagera, där bland annat Spelhålan ingick som en del. På http://www.funkaportalen.se/Tema/Spel/ finner du mer information om anpassad styrning av datorspel, speltester och en hel del annat. Jag är även med i ett europeiskt konsortium för tillgänglighet till datorspel som bland annat arbetar med guidelines för spelutvecklare, mer information finns på gameaccess.medialt.no.

Den 17 oktober 2007 höll jag mitt licentiatseminarium om Situerad design för alla – till improvisationens lov.

Läs uppsatsen här

 


Senast ändrad: 09-05-28