Nationellt robotcentrum för rehabilitering


Kontorsroboten RAID håller fram en bokCertec och Rehabcentrum/Orup har skapat ett nationellt robotcentrum för rehabilitering, där bland annat nyskadade personer med höga ryggmärgsskador kan få möjlighet att prova olika robothjälpmedel.

Syftet är att öka motivationen till rehabilitering, genom att tidigt få erfara robotteknikens möjligheter att ge ett ökat oberoende. Patienter som inte är inskrivna på Rehabcentrum/Orup får komma på remiss som för övriga rehabiliteringsinsatser. Övriga intresserade personer med funktionshinder har möjlighet att prova robothjälpmedlen, om man kan ordna extern finansiering.

För närvarande finns två robotar på Rehabcentrum/Orup:

Manus-armen öppnar en skåpdörrUnder 1997 och 1998 har åtta personer provat Manus-armen under 2-10 timmar var. Erfarenheterna av robotanvändningen tyder på att när användarna kan nå och gripa saker i sin närmiljö, börjar de tänka i nya banor angående hur den fysiska miljön kan planeras. Några kommentarer som vi fick:

 

 

 

Mer information:
Håkan Eftring, Certec
Tel: 046-222 40 96
E-post: Hakan.Eftring@certec.lth.se


Senast ändrad: 02-04-08