Certec logo

Personal

Forskning

Utbildning

Publikationer

Sök

OBS: Certecs historiska webbplats – underhålls ej.
Aktuell webb: www.certec.lth.se

Rehabiliteringspedagogik och neuropsykiatriska diagnoser, grundkurs, 10 högskolepoäng

Länk till kursen HT 2009 (HT 2008) (HT 2007)

(Tidigare kurser har kurskod TNS140)

TFRA01 Rehabiliteringspedagogik och neuropsykiatriska diagnoser, grundkurs

Rehabilitation Pedagogics and Neuropsychiatric Diagnoses, Basic Course

Kursen är avsedd för yrkesverksamma personer främst inom (re)habilitering, psykiatri och skola och syftar till att de studerande skall få en inom yrkesverksamheten praktiskt användbar utbildning inom området neuropsykiatri och rehabiliteringspedagogik.

Högskolepoäng: 10
Kurstakt: 50 %
Kursperiod: 2009-09-09 - 2009-12-11.
Undervisningsform: Internetbaserad distans
Övrigt: Kursen inleds med en obligatorisk sammankomst i Lund. Resten av kursen är helt nätbaserad. 
Prestationsbedömning:
Bedömningen av den studerandes prestationer sker genom individuella uppgifter som kontinuerligt lämnas in. Kursen är processinriktad och utgår mer från förmågan att analysera situationer/problem än på instuderande av fakta. VG kommer att ges till de studerande som särskilt utmärkt sig för god förmåga att analysera och reflektera över den förvärvade kunskapen samt skriftligt sammanställa material på så sätt att det vittnar om självständigt tänkande i förhållande till kursinnehållet.
Betygsskala: U, G, VG

Sista ansökningsdag
: 2009-06-01
Anmälningskod: 2433T

Förkunskapskrav:
Grundläggande behörighet

Datorkrav:
Se www.certec.lth.se/utbildning/datorkrav.html

Förtur:
Personer med grundläggande kunskaper om de neuropsykiatriska syndromen och som är yrkesverksamma inom habilitering, psykiatri eller liknande område (t ex handläggare inom LSS, Försäkringskassan, arbetsförmedlingen)

Kursansvarig: Fil dr Eve Mandre
Tel: 0294-300 06
E-post: Eve.Mandre@certec.lth.se

Syfte:
Kursen är avsedd för yrkesverksamma personer främst inom (re)habilitering, psykiatri och skola och syftar till att de studerande skall få en inom yrkesverksamheten praktiskt användbar utbildning inom området neuropsykiatri och rehabiliteringspedagogik.

Kunskap och förståelse:
För godkänd kurs skall studenten

Färdighet och förmåga:
För godkänd kurs skall studenten

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
För godkänd kurs skall studenten

Innehåll:

Förutom introduktionen i Lund är kursen helt nätbaserad. Varje kursmoment avslutas med en individuell inlämningsuppgift. Kursen innehåller följande kursavsnitt:

1. "Att förstå annorlunda psykologi":

- Om diagnoser: De psykiatriska diagnoserna sätts in i ett psykiatrihistoriskt och vetenskapsteoretiskt perspektiv.

- Neuropsykiatriska diagnoser: Autism/Aspergers syndrom, Damp/ADHD, Tourette's syndrom.

- Om observationer: Vägen från observation till praktisk pedagogik/behandling.

- Att leva med Aspergers syndrom: Gunnel Norrö

2. "Att utveckla sin yrkesroll":

- De studerande ska utifrån teorier om pedagogik och vuxnas lärande i yrkeslivet analysera och reflektera över sitt eget lärande och sin egen yrkesroll i förhållande till såväl sin profession som sin organisation.

Litteratur:

Obligatorisk litteratur:

Nätföreläsningar med länkar.

Attwood, T., 1998, Om Aspergers syndrom. Vägledning för pedagoger, psykologer och föräldrar, Natur och Kultur, Stockholm eller Peeters, T, 1998, Autism. Från teoretisk förståelse till praktisk pedagogik, Liber, Stockholm 
Mandre, E, 1999, Från observation till specialpedagogisk diagnos. Pedagogikens möte med psykiatrin (licentiatuppsats, Certec, LTH 2:1999 
Mandre, E, 2002, Vårdmiljö eller lärandemiljö? Om personer med autism inom vuxenpsykiatrin (doktorsavhandling, Certec, LTH 1:2002 
Norrö, G, 2006, Aspergers syndrom - har jag verkligen det? http://www.intermediabooks.se 

Valfri litteratur: 

Ca 800 sidor text får väljas valfritt ur följande lista: 

Bauer, J, 2007, Varför jag känner vad du känner, Natur& kultur, Stockholm 
Beckman, V, 2000, En väg till fängelset? Om hyperaktivitet och aggressivitet, Cura, Stockholm 
Bejeroth, S, 2002, Nycklar på bordet. Tvångssyndrom/OCD, Cura, Stockholm 
Brattberg, G, 1999, Enastående. En självbiografisk berättelse om livet med högfungerande autism, Värkstaden, Stockholm 
De Clercq, H, 2005, Mamma, är det där ett djur eller en människa? Om överselektivitet och autism, HLS förlag, Stockholm 
Dumortier, D, 2006, Från en annan planet - autism inifrån, intermediabooks http://www.intermediabooks.se 
Duvner, T, 1997, ADHD. Impulsivitet, överaktivitet, koncentrationssvårigheter, Liber, Stockholm 
Ekman, O (red), 2005, Jag är ändå jag. Fyra killar om Aspergers syndrom, Cura, Stockholm 
Frith, U, 1994, Autism. Gåtans förklaring, Liber utbildning, Stockholm Gerland, G, 1996, En riktig människa, Cura, Stockholm 
Gerland, G (red), 1998, På förekommen anledning. Om människosyn, "biologism" och autism, Cura, Stockholm 
Gerland G, 2000, Hur kan man förstå och behandla utagerande och självskadande beteende vid autism och autismliknande tillstånd, Riksföreningen Autism Gerland G, 2003, Aspergers syndrom och sedan, Cura, Stockholm 
Gerland G, 2004, Autism, relationer och sexualitet, Cura, Stockholm 
Gillberg, C, 1995, Autism och autismliknande tillstånd hos barn, ungdomar och vuxna, Natur och kultur, Stockholm 
Gillberg, C, 1997, Barn, ungdomar och vuxna med Asperger syndrom. Normala, geniala, nördar? Cura, Stockholm 
Grandin, T & Scariano, M, 1994, Genom dörrar. Vägen från autism till självständigt liv, Liber utbildning 
Iglum, L, 1999, Om de bara kunde skärpa sig! Studentlitteratur, Lund 
Jackson L, 2005, Miffon, nördar och Aspergers syndrom, Cura, Stockholm 
Jalakas, I, 2007, Nördsyndromet, Allt du behöver veta om Aspergers syndrom, Alfabeta, Stockholm 
Kristiansen, S, 2000, Att förklara autism, Natur och kultur, Stockholm 
Lindqvist, L, 2004, Ensam på krokig väg. 10 undersökningar om vuxna och äldre med MBD/DAMP/ADHD, Aspergers syndrom och Tourettes syndrom, Kalmar kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen 
Lundkvist G, 2003, När tålamodsburken rinner över - om att ritprata, Specialpedagogiska Institutet läromedel 
Lyrén G-L, 1997, Lära sig lära, en väg till språket, Ekelunds förlag AB 
Mandre; E & Jönsson, B, 1996, Fria Freja, del 1. Före datoriseringen, Certecrapport 
Mandre, E, 1996, Fria Freja, del 2. En explosiv utveckling, Certecrapport 
Mandre, E, 1997, Fria Freja, del 3. Ett år med pedagogik inom psykiatrin, Certecrapport 
Mandre, E, 2007, Att skapa verkligheter. Pedagogik för det omöjliga, Intermediabooks, Kungsängen 
Norrö, G, 2007, Arbetsboken, http://www.intermediabooks.se 
Näslund, G.K., 2006, Vem var det där? En bok om ansiktsblindhet, Kärnhuset, Sigtuna 
Peeters, T, 1998, Autism. Från teoretisk förståelse till praktisk pedagogik, Liber, Stockholm 
Powell S & Jordan R,1998, Autism leka, lära och leva, Cura, Stockholm 
Ratey, J & Johnson, C, 1998, Skuggsyndrom, Cura, Stockholm 
Schäfer, S, 1996, Stjärnor, linser och äpplen. Att leva med autism, Cura, Stockholm 
Shorter, E, 1997, A history of psychiatry. From the Era of Asylums to Prozac, John Wiley and sons, Inc. New York 
Sjöström, B, 1992, Kliniken tar over dårskapen. Om den moderna svenska psykiatrins framväxt, Daidalos, Göteborg 
Sommer, D, 1997, Barndomspsykologi. Utveckling i en förändrad värld, Runa förlag AB 
Tamas, G, 2002, Lasermannen. En berättelse om Sverige, Ordfronts förlag, Stockholm

Senast ändrad: 09-09-09