Certec logo
Personal Forskning Utbildning Publikationer Sök
Pågående forskningsprojekt

Avslutade projekt kan hittas genom att använda vår söksida där du också kan söka på publikationer.
  
 • Äldre och design
  Ett nytt forskningsprogram vars utgångspunkt är förväntningar och behov hos framtida äldre människor.
  Kontaktperson: Bodil Jönsson
 • Äldre, Boende, Design
  Ett projekt i samarbete med Adolf Fredriks församling i Stockholms city. Projektet innehåller dels intervjuer om boendesituationen och vad man upplever som ett meningsfullt äldreliv, dels forskningscirklar om att förbereda sitt framtida boende, om egna livserfarenheter och om att behålla hemkänslan i kvarteret.
  Kontaktperson: Britt Östlund
 • Bilder
  Det började som ett konferenssystem på internet. Skapat för att man kunna utbyta erfarenheter med digitala bilder. Nu är detta Diskussionsforum en del av Isaac. Man kan dela med sig av egna erfarenheter, få tips om bland annat litteratur, kameror och datorprogram och ställa frågor till likasinnade.
  Kontaktperson: Arne Svensk
 • Bildhanteringsprogrammet Isaac
  Kostnadsfri programvara för att hantera stora mängder digital bilder och ljud även för dem som inte kan läsa och skriva så bra. Här finns också ett diskussionsforum och referenser.
  Kontaktperson: Arne Svensk
 • Design för den mänskliga sektorn
  I den mänskliga sektorn arbetar människor med och för människor. Där finns alltså (minst) två parter med mänskliga egenskaper som sökande efter mening, med förmåga till flexibilitet och strävan efter gemenskap. Projektet vill medverka till att den mänskliga sektorn synliggörs och att dess design utvecklas.
  Kontaktperson: Bodil Jönsson
 • Isaac
  Ett projekt som började med en personlig elektronisk assistent som innehåller en digital kamera, en förenklad klocka, GPS-navigator, telefon m.m. Nu handlar Isaac om att använda bilden som kognitivt stöd och kommunikationsmedel.
  Kontaktperson: Arne Svensk