Certec logo

Personal

Forskning

Utbildning

Publikationer

Sök

OBS: Certecs historiska webbplats – underhålls ej.
Aktuell webb: www.certec.lth.se

Certecs datorkrav

Datorkrav inför Certecs webbkurser

Nätverksuppkoppling:

Dator och program:

Om du har Mac eller Linux-dator eller andra webbläsare kan det fungera ändå, men det är inget som vi kan lova.