Certec logo
Personal Forskning Utbildning Publikationer
OBS: Certecs historiska webbplats – underhålls ej.
Aktuell webb: www.certec.lth.se

Certecs kurser

Certec ger ett tiotal kurser med bortemot 250 deltagare varje år. Av dessa studerar ca hälften på distans över internet.

Certecs kurser riktar sig till studerande inom civilingenjörs- och industridesignutbildningen, till yrkesverksamma personer inom vård, skola och omsorg samt till människor med funktionshinder. Vi kan också skräddarsy uppdragsutbildningar enligt önskemål.

Frågor om Certecs kurser ställer du till:
Håkan Eftring, studierektor
Lena Leveen, kurssekreterare


Grundutbildningen vid Lunds tekniska högskola
(KA-systemet vid LTH för kursanmälningar)

För civilingenjörsstudenter:

För industridesignstudenter:

Fristående kurser vid Lunds tekniska högskola
(med information om kursanmälan)

Vårterminer (sista anmälningsdag 1 november):

Höstterminer (sista anmälningsdag 1 juni):

Kurser som inte är aktuella längre.

Senast ändrad: 09-11-19