Certec logo
Personal Forskning Utbildning Publikationer
OBS: Certecs historiska webbplats – underhålls ej.
Aktuell webb: www.certec.lth.se

Mer om Certecs utbildning

I våra kurser utvecklar, provar och utvärderar vi de senaste pedagogiska modellerna och teknikerna för nätbaserat lärande och sökande. Hela tiden strävar vi efter att våra kurser skall vara så tillgängliga som möjligt, även för människor med funktionshinder.

Senast ändrad: 04-11-12