"Certec-informerar"- dagen 26 april 2001

Under "Certec informerar"- dagen 26 april 2001  delade vi ut en enkät och en intresseanmälan. 

Enkäten innehöll två frågor om Vårdalinstitutets inriktning och uppgift.

  1. Vilken forskning vill du se på Vårdalinstitutet
  2. Vad vill du ha Vårdalinstitutets grönzon till?

Enkäten gav 95 svar.

Läs  enkät-svaren.

Intresseanmälan gällde ett e-mailbaserat diskussionsforum med utgångspunkt från "Certec informerar"-dagen 26 april 2001.

Är du intresserad av att vara med?

Deltagarlista och anmälan till e-mailbaserat diskussionsforum

Folkmyller på Certec-informerar dag

 

Tio engångskameror fanns utlagda för att användas av den som ville.

Titta på Korten!